Hamndans 2023

Hamndansen startar i gästhamnen måndag vecka 26 kl 18.30 och håller på i 7 veckor framåt.
Vid regn dansar vi i föreningslokalen.
Varmt välkomna!